האקדמית גליל מערבי

האקדמית גליל מערבי - מידע כללי

השאירו פרטים ויועץ יחזור אליכם
שם מלא:
טלפון נייד:
דוא"ל:
עיר:
ת.ז:
תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תנאי רישום:

1. תעודת בגרות, בהתאם לדרישה של כל חוג.
2. מבחן כניסה פסיכומטרי, בהתאם לדרישה של כל חוג.
3. מבחן כניסה בהבעה עברית: המועמדים שלהלן יחוייבו בבחינת מיון בהבעה עברית:
• מועמדים ששפת ההוראה בבית הספר שבו למדו היא עברית ושקיבלו ציון פחות מ 70- בשתי יחידות
לימוד בהבעה עברית.
• מועמדים ששפת ההוראה בבית הספר שבו למדו אינה עברית.
הבחינה תיערך אחת לחודש והיא כרוכה בתשלום.
4 . אנגלית: ציון בגרות ב 4- יח"ל - 60 ומעלה.
הערות:
1. כל חוג רשאי להוסיף תנאים ייחודיים נוספים.
2. על מנת לעזור למועמד לעמוד בתנאי הקבלה, אנו פותחים מכינות ייעודיות בהבעה עברית, במתמטיקה ובאנגלית. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות מועמדים אלה יהיו חייבים במכינת +30 .מועמד שסיים בהצלחה את לימודיו במכינת +30 לפני תחילת שנת הלימודים, אשר ציונו במכינה וציונו במבחן הכניסה הפסיכומטרי יעמדו בתנאי הקבלה של החוג המבוקש, יתקבל אליו ישירות במעמד של סטודנט מן המניין.


תיאור התעודה:
בוגרי לימודי התמחות במכללות יקבלו תעודת תואר ראשון זהה לבוגרי לימודי התמחות בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן. אם הלימודים התקיימו באופן חלקי במכללה, יצויין שם המכללה על גבי התעודה.


משך הלימודים:
3 שנים

תחומי לימוד:

סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות גומלין בין אנשים,של תופעות חברתיות ושל תהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים כמו ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד.
אנתרופולוגיה היא לימוד וחקר התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות, הן בחברות מערביות והן ברחבי העולם. הלימוד והמחקר האנתרופולוגיים מאפשרים להכיר עושר של תרבויות, לתעד תרבויות שהולכות ונעלמות, ללמוד על תרבויות שונות ועוד.

במסגרת הלימודים במחלקה נחשף הסטודנט למגוון רחב של נושאים חברתיים. הלימודים נועדו להקנות לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית, כאשר במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה המודרנית והפוסט-מודרנית בכלל ועל החברה הישראלית בפרט.

במחלקה לומדים תיאוריות סוציולוגיות הדנות בבעיות אוניברסאליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי,ארגונים, עיור, משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה וזהות חברתית.כמו-כן, במהלך הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות המאפשרות להם להעריך ולבצע מחקרים באופן עצמאי.
תחילת הלימוד בקורסי מבוא להכרת התחום והמשכו בקורסים מתקדמים יותר בהם נלמדים באופן מעמיק נושאים שונים. דגש מושם על לימוד החברה הישראלית. מבין הקורסים המוצעים ישנם קורסי חובה שכל סטודנט מחויב להשתתף בהם וכן קורסי בחירה הנבחרים על ידי הסטודנט על פי תחומי העניין שלו.

בין הקורסים הנלמדים
• מבוא לסוציולוגיה • מבוא לאנתרופולוגיה • משפחה ושארות • תרבות ופנאי • תקשורת ודמוקרטיה בעולם הערבי • חברה רב-תרבותית • התנהגות ארגונית • פסיכולוגיה חברתית • מקומות קדושים • החברה הישראלית

הערות:
• בשנתיים הראשונות הלימודים יתקיימו במכללה, בשנה השלישית הסטודנטים ישלימו את לימודיהם בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן. לשם כך יגיש הסטודנט בקשה מתאימה. ההחלטה על מיקום לימודי השנה השלישית, דהיינו לימודים בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן או לימודים במכללה, נתונה באופן בלעדי להחלטת הרשויות המוסמכות של אוניברסיטת בר-אילן והמועצה להשכלה גבוהה.
• המשרתים בכוחות הביטחון רשאים להגיש בקשה לריכוז לימודים לשנתיים.
*התכנים בעמוד זה מתעדכנים אחת לכמה חודשים
סגור